Jump to content
Sign in to follow this  
dypson

Spis Regulaminów

Recommended Posts

Posted (edited)

Zasady rekrutacji/Odbijania sal oraz liderów

Dla Kandydata:

1 - Wymagania

 • Kandydat na sale musi być opanowany, czyli przesadna historia kar typu mute może stać na drodze Lidera.
 • (Jeżeli kandydat ma wysoką recydywę- nie zostanie on dopuszczony do rekrutacji)
 • Kandydat, który został na serwerze ukarany Jail’em (dłuższym lub równym dniu) albo Ban’em (na jakikolwiek okres czasowy) musi uzyskać zgodę Szefa Liderów (w wypadku dwóch osób na randze, oboje muszą wyrazić ową zgodę)
 • Kandydat, jeśli był już wcześniej liderem i zszedł z sali musi odczekać 7 dni przed zgłoszeniem nowego podania. Wyjątkiem jest sytuacja, jeśli osoba zeszła z Lidera po czasie krótszym niż jeden miesiąc - w tym wypadku musi ona odczekać miesiąc.
 • Osoba po banie musi odczekać okres 2 miesięcy. Możliwe, że kandydat dostanie zgodę wcześniej, jeżeli nie sprawia kłopotów lub w wypadku niesprawiedliwego/nieznaczącego bana.
 • Kandydat musi posiadać swój team składający się z sześciu pokemonów danego typu. Liderzy bądź byli liderzy nie mogą sprzedać/pożyczyć swojego całego składu. Akceptowalne są maksymalnie dwa pożyczone Pokemony, a minimum trzy pokemony muszą być złapane przez was!

2 - Podania

 • Podanie można napisać tylko, jeżeli kandydat spełnia powyższe pomagania.
 • Kandydat w podaniu musi spełnić następujące punkty:
 •    > Informację, na którą salę startuje.
 •    > Nick z serwera Pokecraft.pl.
 •    > Wiek (12 lat minimum)
 •    > Ile czasu spędzasz na serwerze ( mniej więcej ) dziennie
 •     > Nick na discord wraz z # 
 •    > Screenshot Teamu 6 Pokemonów danego typu z widocznym levelem oraz HP
 •     > Dlaczego startujesz na daną salę? (Minimalnie 50 słów, odpowiedzi kopiowane będą odrzucane!)
 •    > Czy byłeś karany ( Jeśli tak to dlaczego i na jak długo , jaka była to kara)
 • Podanie na lidera można wstawiać maksymalnie 1 dzień przed rekrutacją Podania złożone w dzień rekrutacji NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE
 • Screenshot teamu musi zostać wstawiony od razu z podaniem. Gracz nie może wstawiać ss'a teamu po dodaniu podania, również opcja wysyłania teamu na discordzie do szefa liderów jest nieaktualna.

3 - Jak ma wyglądać podanie ? (Przykładowe Podanie)

 > Informację, na którą salę startuje.

Rock

   > Wiek (12 lat minimum)

16

   > Czy byłeś karany ( Jeśli tak to dlaczego i na jak długo , jaka była to kara)

Tak Byłem karany Jailem oraz mutem za wiele rzeczy

   > Ile czasu spędzasz na serwerze ( mniej więcej ) dziennie

2h

    > Nick na discord wraz z # 

Nick#2183

   > Nick z serwera Pokecraft.pl.

Mrokus

   > Screenshot Teamu 6 Pokemonów danego typu z widocznym levelem oraz HP

 

 

rock.png.98dbcb3eef47de231f783858cd0abad5.png

> Dlaczego Wybrałeś ten typ ? (Minimum 100 słów), jeżeli podanie nie będzie kreatywne- zostanie niezaakceptowane.

 

 

4 - Stąd Możecie skopiować podanie by łatwiej je napisać 

   > Informację, na którą salę startuje.

   > Nick z serwera Pokecraft.pl.

   > Wiek (12 lat minimum)

   > Ile czasu spędzasz na serwerze ( mniej więcej ) dziennie

    > Nick na discord wraz z #

   > Screenshot Teamu 6 Pokemonów danego typu z widocznym levelem oraz HP

    > Dlaczego Wybrałeś ten typ ? (Minimum 50 słów)

   > Czy byłeś karany ( Jeśli tak to dlaczego i na jak długo , jaka była to kara)

 

5 - Walki

 • Po zakończeniu terminu zgłaszania podań na daną rekrutacje kandydaci muszą być obecni na serwerze dnia rekrututacji od godziny 18:00 (w razie nagłych sytuacji/braku możliwości wejścia, kandydat kontaktuje się z Szefem Liderów JEŚLI GO NIE BĘDZIE NA REKRUTACJI Z POWODU X MUSI NAPISAC DO SZEFA LIDERÓW Z INFORMACJĄ DLACZEGO).
 •  Po rozpisaniu walk (18:00 w dzień końca rekrutacji) nie można zmieniać swojego składu ani EVs w HP pokemonów.
 • Walki muszą być nadzorowane przez Szefa liderów(nikogo innego).
 • Po rozpisaniu harmonogramu, pokemony, które zgłosiłeś do walk, nie mogą opuścić twojego konta. W innym wypadku będzie możliwość dyskwalifikacji kandydata.
 • Brak stawienia się na rekrutację, skutkuje dq. 
 • W trakcie walk nie można używać żadnych held itemów (wyjątek; Flame Orb/Toxic Orb)
 • W trakcie walk nie można używać żadnych Pokemonów uznawanych za Legendarne (w tym Ultra Bestii, mityków) oraz mega ewolucji.
 • Jeżeli kandydat przegra walkę o lidera na kolejnego może startować po upływie 1 tygodnia.
 • Gracze nie mogą mieć powtarzających się pokemonów.
 • Lider, który chce złożyć podanie musi wziąć dq z sali.
 • Zabronione jest używanie abilitek/ataków umożliwiających zwiększanie uników (abilikta Moody/ruch Minimize/Double Team itd.) oraz ataku Batton Pass.
 • Zabronione jest używanie ataków One Hit-K.O. (Gillotine/Fissure itd.).
 • W walkach obowiązuje Sleep Clause (Maksymalnie jeden pokemon uśpiony).
 • Jeżeli na daną salę nie zgłosi się minimalnie 2 kandydatów, a czas na wysyłanie podania zostanie przedłużony o tydzień(wyjątkiem jest początek rekrutacji- tutaj czas oczekiwania może być krótszy/dłuższy).
 • Jeżeli dana sala zostanie przedłużona 1-krotnie i na kolejną dalej będzie zgłoszony jeden kandydat- ten otrzyma lidera.

 

Dla lidera:

 1 - Walki / obowiązki

 • Lider musi na sali grać teamem Monotype (każdy Pokemon musi posiadać typ lub podtyp danej sali).
 • Aby walki były zaliczone, Lider musi stoczyć minimum dwie walki jednego dnia.
 • Lider ma możliwość przerwania walk i dokończenia ich po wydarzeniu, jeżeli w ich trakcie zostanie rozpoczęty event/nalot/etc. Jednakże walki zaczęte, a nie dokończone przed wcześniej zapowiedzianym zdarzeniem nie będą zaliczane do tygodniowych walk.
 • Jeżeli pokemon po Mega Evolucji otrzymuje typ zgodny z daną salą (przykład; Mewtwo X na sali Fighting), Lider może go grać. Jednakże nie może używać tego pokemona przed evolucją (nie można robić swapów na tego pokemona). Złamanie tej zasady będzie skutkowało warnem/DQ.
 • Lider w walce nie ma limitu Heldów jakie może założyć na swoje pokemony, jednak nie może mieć więcej niż jednego Focus Sash'a.
 • Lider ma prawo odmówić walk, jeśli wyzywający ma już odznakę od jego osoby.
 • Lider może robić walki od godziny 12:00 do godziny 23:00, w inny wypadku walki będą niezaliczone i karane warnem.
 • Osoba która jest poniżej miesiąca na sali nie może wziąć urlopu bez ważnego powodu (robienie nowego teamu na salę, to nie jest powód!).
 • Lider może zmienić bany dopiero po zakończeniu walk (wyłączenie i włączenie walk z innym banami będzie skutkowalo warnem).

2 - Kary

 • Lider otrzymuje DQ po dwóch warnach (warny nie wygasają).
 • Lider otrzymuje warna, jeśli nie wykona minimum dwóch walk w tygodniu.
 • Jeżeli Lider jest mało aktywny może otrzymać warna lub dq (za wchodzenie tylko, żeby zrobić walki jest dq).
 • Lider nieaktywny dłużej niż tydzień otrzymuje DQ (wyjątkiem jest urlop, wtedy lider może być nieaktywny).
 • Urlop można wziąć raz na dwa miesiące (w razie nagłych wypadków można wziąć urlop tj. uszczerbek na zdrowiu, zepsuty komputer itp.)
 • Urlop dłuższy od tygodnia musi być zgłoszony Szefowi Liderowi. Absencje nie mogą się nagminnie powtarzać.
 • Lider zobowiązany jest do wpisania urlopu w temat: Urlopy liderów.
 • Lider może otrzymać warna/DQ za kary, w zależności od przewinienia (mute/jail/ban).
 • Lider otrzymuje DQ, jeżeli jego bilans wyniesie -25
 • Lider który specjalnie nabija sobie punkty do rankingu (przy pomocy kolegów) dostaje DQ
 • Jeżeli wyzywający wyjdzie podczas walki z liderem (bez podania powodu) lub podda walkę, lider może ubiegać się o jaila dla tej osoby na okres 3h.

3 - Pozostale + wyzywający

 • Lider może nakładać kary na wyzywającego (Max. 2 Tygodnie)
 • Jeżeli lider chce nałożyć większą karę na wyzywającego (więcej niż 2 tygodnie) musi uzyskać zgodę Szefa Liderów (w wypadku dwóch osób na randze, oboje muszą wyrazić ową zgodę).
 • Lider, jak i wyzywający muszą mieć pełny team składający się z 6-ciu pokemonów z setnym poziomem.
 • Lider może wybrać spośród 5 następujących formatów walki:
 • UUBL (bez banów)
 • OU + 1xban pokemona

 • Uber + 2xban pokemona

 • AG + 3xban pokemona

 • Open Ag + 4xban pokemona

 • Lider, jak i wyzywający nie mogą mieć powtarzających się pokemonów.
 • Lider, jak i wyzywający nie mogą używać dynamax banda.
 • W walce lider może używać mega ewolucji 
 • Zabronione jest używanie itemów z plecaka (Revive, Potion, Ether itd.).
 • Od tieru  AG dozwolone jest używanie ataków One Hit-K.O. (Gillotine/Fissure itd.).
 • Od tieru  AG nie obowiązuje Sleep Clause (Maksymalnie jeden pokemon uśpiony).
 • Wyzywający w przeciwieństwie do Lidera ma kompletną dowolność w przyniesionych pokemonach oraz może również przynieść komplet 6 heldów
 • Wyzywający nie może wyjść z walki. W wypadku niewyjaśnionej ucieczki oraz nie zwrócenia liderowi walki, lider może zakazać dalszych walk, nawet na 2 tygodnie.
 • Wyzywający nie może odchodzić od komputera (iść AFK) na więcej niż 5 minut w trakcie walki z Liderem, nie uzyskując jego zgody. Skutkuje to wyrzuceniem z walk przez Lidera oraz zakazem na walki.
 • Jeżeli wyzywający pożycza pokemony od kogokolwiek w celu pokonania lidera, lider może zakazać danej osobie walki o odznakę (okres 2 tygodni). Dopuszczalne jest pożyczenie maksymalnie 1 pokemona(dzielone pokemony na % są traktowane jako pożyczone). Należy być mimo wszystko pewnym, że dana osoba pożyczyła pokemony.
 • Jeżeli wyzywający będzie zachowywać się agresywnie w stosunku do Lidera, dostanie zakaz na walki o daną odznakę (zakaz nadaje Lider).
 • Podczas walki z liderem gdy obie strony doznają buga walki bądź któregoś gracza wyrzuci , lider podejmuje decyzje o dokończneniu bądź powtórzeniu walki(jeśli lider znacznie wygrywał, wyzywający jest zobowiązany do oddania liderowi walki, działa to również w drugą stronę). Jeżeli wyzywający kilkukrotnie zbuguje walkę, może otrzymać zakaz na walki u danego lidera. Jeśli lider specjalnie będzie bugować walki, otrzyma warna

 

Odbijanie sal liderom:

 • Odbijanie sal będzie polegało na walce z liderem którego chce się odbić 6x100 mono (danego typu jakie lidera się odbija) bez heldów i legend jak na rekrutacji .Odbijać salę można raz w miesiącu( w wypadku większej ilości osób starających się odbijać salę np 2 pierw będą walczyć ze sobą i wygrana osoba będzie walczyć z liderem), lidera można zacząć odbijać jeśli jest minimum miesiąc na sali niezależnie od tego ile ma punktów + lub -.Lider, który nie podejmie walki z odbijającym graczem dostanie dq.
 • Lider, który zostanie odbity musi odczekać tydzień zanim będzie mógł złożyć podanie na inną salę.
 • Lider, który jest odbijany nie może wziąć dq.

Dla e4:

 •  Rekrutacja na e4 nastąpi po zapełnieniu wszystkich wszystkich liderów na serwerze.

 

 

Edited by dypson

Share this post


Link to post
Sign in to follow this  
×
×
 • Create New...