Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 10/07/19 in all areas

  1. 1 point
    a ja jestem na nie, poniważ cj ma takie braki wiedzy o pokemonach, že źle doradza kolegom podczas wymian i w skutek tego nie miałem solgaleo od kaktusa.
×