Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 06/23/24 in Posts

  1. 1 point
    Dlaczego ,,dorosła" osoba która znajduje sie w adm. zamiast dawać dobry przykład poniża psychicznie gracza oraz pomawia publicznie o okropne rzeczy takie jak pedo*? Gra tu wiele bardzo młodych osób a serwer który powstał w celu grania,tworzenia społeczności zmienia się w wywlekanie prywatnych spraw takich jak rodzina. Zyczu, Szczerbaty powinniście się zastanowić czy zezwalanie na takie rzeczy jest w porządku, bo nie idzie to w dobrym kierunku.
This leaderboard is set to Berlin/GMT+02:00
×
×
  • Create New...